Umesto uvoda

Poštovane koleginice i kolege, dragi stočari

 

Brzi naučni razvoj stočarstva iziskuje stalno praćenje novih dostignuća i njihovu primenu u praksi.

 

 

Na Balkanu, ovaj je neprofitni projekat pionirski te uz

 

Internet Magazine

Pčela i

Poljoprivreda info

 

predstavlja solidnu osnovu za produbljivanje znanja.


Akcent stavljamo na naučna dostignuća koja omogućavaju prirodnije gajenje i ishranu domaćih životinja !!!

 

Pošaljite naučne radove i linkove interesantne za stočare!!!

 

Srdačan pozdrav,
Dušan N. Kovačević, dipl.ing.polj.
stocar1@verat.net

+381 64 45 20 920

 

 

 

 

 

 

 

ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINjA, TEHNOLOGIJA STOČNE HRANE

- Better eggshell quality with a gut acidifier (26. maj '05.)
- Žive ćelije kvasca, prirodni bioregulator (27. maj '05.)
- Mycotoxins and adsorbents (13. jun '05.)
- Ispitivanje probiotika u ishrani piladi - mikrofotografije ileuma (18. jul '05.)
- Ispitivanje probiotika u ishrani nosilja (18. jul '05.)
- Jabukovo sirće - eksperimenti - Mađarski preparat Condixir ® (27. septembar '05.)
- Beta-D-Glukani (11. oktobar '05.)
- Probiotici u ishrani nasuprot sub-terapiji antibioticima (11. oktobar '05.)
- Live yeasts for horses (14.oktobar '05.)
-
Calculating amino acid needs of broilers and turkeys (19. oktobar '05.)
- Prospects for probiotics in broilers  (19. novembar '05.)

- Cink za životinje (21. decembar '05.)

- Koncentrati u ishrani muznih krava (28. maj '06.)

- Pripremanje silaže i senaže lucerke (28. maj '06.)

- Primena uree u ishrani goveda (6. maj ’07.)

- Mešanje stočne hrane (6. maj ’07.)

- Potrebe mlečnih goveda u egzogenom fosforu (6. maj ’07.)

- Normativi u ishrani kunića (9. maj ’07.)

- Svarljivost proteina u ishrani kunića (9. maj ’07.)

- Kvasac i jabukovo sirće vs industrijski probiotici (10. maj ’07.)

- Probiotici u ishrani stoke (10. maj ’07.)

- Uloga proteina u ishrani stoke (11. maj ’07.)

- Ishrana prasadi ekstrudiranim skrobom (12. maj ’07.)

- Organske kiseline u ishrani živine (13. maj ’07.)

- Jabukovo sirće u ishrani goveda (2. oktobar ’07.)

- Istina o genetski modifikovanim organizmima (5. april ’09.)

- Mešana hrana za preživare (5. april ’09.)

- Žir kao dopunsko hranivo za životinje (6. april ’09.)

- Problemi sena i njihova dijagnoza (22. april ’09.)

- Ishrana ždrebadi prvih 6 meseci (22. april ’09.)

- Prirodne arome u ishrani životinja (22. april ’09.)

- Voda i piće za golubove (13. jun ´09.)

- Optimalne aminokiselinske potrebe u ishrani živine (27. septembar ’09.)

- Dobrom ishranom do uspešnog stočarstva (18. novembar ’10.)

- Značaj soje u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji (18. novembar ’10.)

- Tostiranje i ekstrudiranje sirovog sojinog zrna (22. februar 11.)

VETERINARSTVO, REPRODUKCIJA, ZOOTEHNIKA, OBJEKTI i UREĐAJI

- Pravilnik o metodama organske stočarske proizvodnje (23. februar '06.)

- Hipogen - uređaj za dezinfekciju (8. mart '06.)

- Trendovi u gajenju simentalaca (28. maj '06.)

- Samogradnja stonog inkubatora (5. oktobar '06.)

- Norme korišćenja prostirki kod goveda (21. oktobar ’06.)

- Svinjarstvo u Srbiji u XXI veku POVRATAK MANGULICI (22. oktobar ’06.)

- Anatomija goveđeg stopala (25. oktobar ’06.)

- Boer mesnata rasa koza (6. maj ’07.)

- Ocenjivanje eksterijera konja (9. maj ’07.)

- Mis ovca - prva srpska mesnata rasa (10. maj ’07.)

- Proizvodnja jaja u alternativnim uslovima smeštaja (12. maj ’07.)

- Obeležavanje i registracija domaćih životinja (13.maj ’07.)

- Kompjuterska optimizacija krmnih smeša (13. maj ’07.)

- Nacionalni program razvoja ovčarstva u Makedoniji (1. februar ’08.)

- Proizvodne osobine avasi ovaca u Makedoniji (1. februar ’08.)

- Rano uvođenje ovaca u priplod u Makedoniji (3. februar ’08.)

- Sardinijska (Sarda) rasa ovaca (3. februar ’08.)

- Milk production of Awassi and East-Friesian sheep in Macedonia (3. februar ’08.)

- Heritability of milk yield in Macedonian Awassi sheep (4. februar ’08.)

- Awassi ovca, produkt vizije i selekcije (5. februar ’08.)

- Prediction of the milk yield in Macedonian Awassi sheep (6. februar ’08.)

- Određivanje vremena porođaja domaćih životinja (4. mart ’09.)

- Zdravinjska svinja (18. oktobar10.)

- Odbijanje teladi sa 9 nedelja starosti (3. april ’09.)

- Proizvodnja „bejbi-bif” (”baby-beef”) mesa (4. april ’09.)

- Abondans (Abondance) rasa goveda (5. april ’09.)

- Kontrolisano ekstenzivno gajenje svinja (7. april ’09.)

- „Saši”/”Sashi” meso za japansko tržište (8. april ’09.)

- Šarole (Charollais), tovna rasa ovaca (9. april ’09.)

- Muža ovaca i koza (22. april ’09.)

- Nega koza pred jarenje (22. april ’09.)

- Prosečna proizvodnja stajnjaka domaćih životinja (22. april ’09.)

- Jesenje razdvajanje polova golubova (13. jun ´09.)

- Tovni golubovi - posao za svakog (13. jun ´09.)

- Prikupljanje i prodaja puževa (13. jun ´09.)

- Ujednačavanje legla kunića (13. jun ´09.)

- Živinarstvo u okruženju Srbije (29. septembar ’09.)

- Sivolika dartmurska ovca  (28. februar '10.)

- Kako kupovati jednodnevne tovne piliće (18. novembar ’10.)

- 50 saveta za uspešnu proizvodnju kravljeg mleka (25. avgust ’11.)

PČELARSTVO

- Brašnom protiv varoe pčela (3. jul '05.)
- Balkanski standard Melitagore za pčelinje sanduke- pdf 330 Kb (11.septembar '05.)

- Varoa - Izbor diskusija grupe „Pčela”, 2002.-’04. (7. maj ’07.)

TEHNOLOGIJA STOČARSKIH PROIZVODA

- Autohtoni proizvodi stočarstva - baza podataka  

 

SARADNjA SA STOČARIMA: Susret nauke i prakse

- Avasi Mediteran Farma, Repro centar, Kumanovo (25. mart ’08.)

- Awassi Mediterranean Farm, Repro Centre, Kumanovo (14. april ’08.)

- Prof. dr G.Y. Dimov, AgroBioInstitut, Sofija, Bugarska (29. april ’08.)

- Inovacija: ključ uspeha !!! (22. april ’09.)

- Biopoljoprivreda (16. maj ´09.)

- Kompostiranje (16. maj ´09.)

- Održiva poljoprivreda - sklad življenja (16. maj ´09.)

- Udruženje „ODGAJIVAČI STARIH RASA SRBIJE” (10. februar ´10.)

- Proizvođači mleka između države i prerađivača (18. novembar ’10.)

- X Sajam poljoprivrede u Sjenici 20. i 21. jun 2013. 

 

 

DOBROBIT ŽIVOTINjA

Šta je dobrobit životinja i kakav je njen značaj za čoveka

Dobrobit životinja u intenzivnim sistemima gajenja

Norme EU za ekološko držanje svinja

Konkurs za radno mesto istraživača dobrobiti farmskih životinja (pdf, 70 KB)